Edyta Pełszyk-Pietronowicz

« Powrót

Edyta Pełszyk-Pietronowicz

Terapia integracji sensorycznej, arteterapia, muzykoterapia

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z Wychowania do życia w rodzinie oraz Sztuki. Dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej. Trener Smyko-Multisensoryki pierwszego stopnia. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach m.in. Szkoła dla rodziców i wychowawców, Bilateralna integracja, FAS-ADHD, Neuroedukacja, Autyzm, Trening umiejętności społecznych, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole, Praca z uczniem niepełnosprawnym, Asertywność, Komunikacja, Praca z uczniem niepełnosprawnym, Warsztaty metodyczne Klanzy.