Elina Szulc

« Powrót

Elina Szulc

Terapia integracji sensorycznej

Dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, surdopedagog, oraz oligonofrenopedagog. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapeuta Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Mazowieckiej. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z Zespołem Downa, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, uszkodzonym narządem słuchu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Jej pasją prócz pracy z
dziećmi jest malarstwo i pływanie.