Elżbieta Jakubiuk

« Powrót

Elżbieta Jakubiuk

Terapia systemu rodzinnego, terapia uzależnień, mediacje rodzinne

Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej, studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego oraz Wychowania w Rodzinie. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia a także Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia). Certyfikowany realizator warsztatów programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, realizator Treningu Zastępowania Agresji (ART). Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Rodzeństwo bez rywalizacji, Trening asertywności, Coaching w zarządzaniu oświatą, Diagnoza w Poradnictwie Psychologiczno-Pedagogicznym.