Elżbieta Sterlingow

« Powrót

Elżbieta Sterlingow

Terapia logopedyczna

Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kierunku pedagogika oraz teologia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii i pragmatyki komunikacyjnej, wczesnej interwencji – pomocy dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i opieki nad małym dzieckiem na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zaburzeń przetwarzania słuchowego, ergoterapii, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych, logorytmiki. Posiada bogate doświadczenie w pracy z małymi dziećmi jako nauczyciel, logopeda, surdologopeda, terapeuta.