Joanna Hackiewicz

« Powrót

Joanna Hackiewicz

Terapia pedagogiczna, terapia integracji sensorycznej

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rewalidacja upośledzonych umysłowo, studiów podyplomowych w zakresie nauczania blokowego przedmiotów humanistycznych i sztuki w klasach IV-VI. Od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w szkole specjalnej. Terapeuta SI, trener EEG Biofeedback I stopnia, egzaminator OKE. Uczestnik wielu kursów, szkoleń, konferencji m.in. Metoda Weroniki Sherborne, Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży, AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących i z zaburzeniami w werbalnym komunikowaniu się, Dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych, animator zabaw dla dzieci i wiele innych. Ciągle się rozwija i poszukuje nowych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.