Julita Dudicz

« Powrót

Julita Dudicz

Dietetyk

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalizacja – Dietetyka i Nauki Konsumenckie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Warszawie oraz certyfikowanym członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków w Łodzi. Posiada certyfikaty w zakresie: diagnostyki nietolerancji i alergii pokarmowych, prowadzenia żywieniowego pacjentów z celiakią oraz odbyła kurs z leczenia żywieniowego dla zespołów żywieniowych. Aktywnie wspiera diabetyków. Specjalizuje się również w żywieniu w sporcie. Dodatkowo bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Śniadaniowa klasa”, prowadząc spotkania, wykłady oraz przygotowując materiały prasowe i jadłospisy na potrzeby realizacji projektu w województwie podlaskim. Prowadzi wykłady dla młodych sportowców w projekcie „Śniadaniowa drużyna”, a także uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Obniżamy cholesterol ze smakiem”.