Katarzyna Żornaczuk

« Powrót

Katarzyna Żornaczuk

Terapia pedagogiczna, terapia ręki, muzykoterapia

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz studia licencjackie w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o specjalności wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Obecnie nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła szkolenia z zakresu: „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”, „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku 0-3 lat”. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” , ,,Muzykoterapia” oraz „ ACC: kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się”.”.