Katarzyna Sollich

« Powrót

Katarzyna Sollich

Terapia integracji sensorycznej, terapia pedagogiczna, arteterapia

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Uczestniczka licznych kursów doskonalących w tym m.in. „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – obraz zespołu”, „Kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi”, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Praktykę zawodową zdobyła wieloletnią pracą z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych. Szczególne zainteresowania koncentrują się wokół zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, komunikacji interpersonalnej, psychologii, a także integracji sensorycznej i sensoplastyki.