Sylwia Góralczuk

« Powrót

Sylwia Góralczuk

Terapia pedagogiczna, terapia taktylna, arteterapia i terapia ręki

Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na kierunku pedagogika. Ukończyła podyplomowy kurs z arteterapii oraz wiele szkoleń i kursów między innymi w zakresie terapii neurotaktylnej, terapii ręki, arteterapii, wykorzystania technik behawioralnych w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci wg teorii uczenia się muzyki, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.