Terapeuci2

Małgorzata Godebska

Małgorzata Godebska

Fizjoterapia

  Jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach: Ndt Bobath, Kinesiology Taping, taping medyczny, irydologia, akupunktura i refleksoterapia. Pracuje z dziećmi jako fizjoterapeuta. Nieustannie poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe, aby sprostać oczekiwaniom małego pacjenta. W pracy z dziećmi wykorzystuje głównie koncepcję Ndt Bobath, która polega na wszechstronnym usprawnianiu malucha posiadającego deficyty psychomotoryczne. Praca z dziećmi to jej pasja, a zarazem ogromne wyzwanie, które codziennie podejmuje.

  Karol Romańczuk

  Karol Romańczuk

  Terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korekcyjna

   Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego – studia magisterskie oraz wiele specjalizacji instruktorskich w zakresie fizjologii, motoryki ludzkiego ciała oraz psychologii umysłu. Zajmuje się terapią integracji sensorycznej oraz gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Specjalizuje się również w edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niemal w każdym etapie rozwoju, jak również z osobami dorosłymi. Jego zainteresowania to: praca z ludźmi, poszerzanie własnych kompetencji, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz ciekawa lektura.

   Zuzanna Syczewska

   Zuzanna Syczewska

   Terapia oligofrenopedagogiczna

    Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia licencjackie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem do życia w rodzinie oraz Uniwersytetu w Białymstoku, studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej. Uczestniczyła w kursach kwalifikacyjnych z zakresu: wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oraz oligofrenopedagogiki. Dodatkowo ukończyła wiele kursów: terapia ręki, terapia taktylna według Swietłany Masgutowej, Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne, Kurs udzielania pierwszej pomocy, a także Kurs przygotowawczy na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

    Katarzyna Krasa-Mazur

    Katarzyna Krasa-Mazur

    Terapia neurologopedyczna

     Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki specjalnej – resocjalizacji, Studiów podyplomowych w zakresie Logopedii oraz oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach w zakresie: oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem oraz Pedagogiki leczniczej. Brała udział w warsztacie szkoleniowym nt. Metod Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, a także warsztatach metodycznych: I ty możesz zostać artystą- terapia dzieci niepełnosprawnych przez sztukę, Rozwój mowy dziecka autystycznego, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu. Odbyła szkolenie nt. „Zachowania agresywne, zaburzenia zachowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i autystycznych. Sposoby reagowania.” oraz „Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle obowiązujących przepisów oświatowych”. Dodatkowo wzięła udział w kursie doskonalącym: Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?, w praktycznym kursie wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się oraz w seminarium dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

     Urszula Niewiarowska

     Urszula Niewiarowska

     Terapia logopedyczna

      Jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku: studiów magisterskich w zakresie Filologii Polskiej, studiów podyplomowych w zakresie Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oraz Logopedii. Uczestniczyła w szkoleniach doskonalących w zakresie: diagnozy neuropsychologicznej do pracy terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnością, diagnozy i terapii pacjentów z dysfagią, wykorzystania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Posiada kompetencje w pracy z dziećmi niemówiącymi, wykorzystując w komunikacji alternatywnej symbole PCS lub Makaton. Prowadząc zajęcia dobiera sposoby i metody pracy, jak najbardziej atrakcyjne, a zarazem najlepiej wspierające rozwój dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.

      Anna Dojlida-Jurczak

      Anna Dojlida-Jurczak

      Terapia behawioralna, oligofrenopedagogiczna, dogoterapia

       Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz oligofrenopedagog. Ukończyła III stopniowy kurs terapii behawioralnej w SPOA w Gdańsku. Uczestniczka kursów i szkoleń z zakresu trudnych zachowań i wykorzystywania terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz z niedostosowaniem społecznym. Specjalizuje się w dogoterapii.

       Joanna Hackiewicz

       Joanna Hackiewicz

       Terapia oligofrenopedagogiczna, terapia integracji sensorycznej

        Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rewalidacja upośledzonych umysłowo, studiów podyplomowych w zakresie nauczania blokowego przedmiotów humanistycznych i sztuki w klasach IV-VI. Od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w szkole specjalnej. Terapeuta SI, trener EEG Biofeedback I stopnia, egzaminator OKE. Uczestnik wielu kursów, szkoleń, konferencji m.in. Metoda Weroniki Sherborne, Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży, AAC – Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących i z zaburzeniami w werbalnym komunikowaniu się, Dojrzewanie dzieci głębiej upośledzonych, animator zabaw dla dzieci i wiele innych. Ciągle się rozwija i poszukuje nowych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

        Anna Bajena

        Anna Bajena

        Terapia EEG Biofeedback

         Z wykształcenia jest mgr biologii oraz oligofrenopedagogiem. Posiada specjalistyczne kwalifikacje do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Uczestniczyła w kursie w EEG Instytucie w Warszawie z podstaw terapii EEG Biofeedback oraz kursie EEG Biofeedback w Milanówku organizowanym przez ELMIKO, a także w szkoleniach, które prowadził mgr inż. Jan Lisaj z Pracowni EEG Biofeedback w Pile oraz w międzynarodowym szkoleniu terapeutów EEG Biofeedback w Pradze. Brała udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnych, uznanych na całym świecie specjalistów w terapii EEG Biofeedback – Lyndę Thompson Ph.D. i Michaela Thompsona M.D. z Kanady. Tematyka warsztatów dotyczyła głównie zastosowania terapii EEG Biofeedback u pacjentów z zespołem Aspergera. Ukończyła szkolenie prowadzone przez Państwa Thompsonów na temat: „Neurofeedback – neuroanatomia, ADHD, zespół Aspergera, trudnosci w nauce, zaburzenia lękowe i depresyjne.”

         Beata Marks

         Beata Marks

         Terapia oligofrenopedagogiczna

          Z wykształcenia mgr biologii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Dydaktyki Integracyjnej. Uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym z zakresu Terapii Pedagogicznej. Brała udział w wielu warsztatach szkoleniowych m.in. Profilaktyka w szkole FAS – ADHD oraz Neurodydaktyka w szkole. W dalszym ciągu poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe, niezbędne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

          Kamila Borsuk

          Kamila Borsuk

          Fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej

           Mgr Kamila Borsuk, jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Praktyczną wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji pozyskała pracując na stanowisku fizjoterapeuty w Pracowni Fizjoterapii w SP ZOZ w Łosicach oraz w Hospicjum domowym. Posiada czteroletnie doświadczenie zawodowe – zarówno w pracy z osobami dorosłymi jak i dziećmi, w wykonywaniu zabiegów fizykalnych jak i w indywidualnej pracy z pacjentem. Mając świadomość konieczności ciągłego samodoskonalenia zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ukończyła wiele kursów doszkalających, w tym kurs: PNF podstawowy, Integracji Sensorycznej I i II stopnia, rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy, technik rozciągania i autorozciągania mięśni, masażu tkanek głębokich i rozluźniania mięśniowo-powięziowego z anatomią palpacyjną, masażu bańką chińską jak również kinezjotapingu.

           Magdalena Sokołowska

           Magdalena Sokołowska

           Sensoplastyka, arteterapia

            Absolwentka Pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną oraz Kulturoznawstwa o specjalności Krytyk Sztuki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła również studia z zakresu Projektowania Graficznego na Politechnice Białostockiej. Trener Sensoplastyki I stopnia – autorskiej metody I. A. Stefańskiej wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej z elementami Coachingu. Ukończyła szkolenia z zakresu arteterapii: „Arteterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Arteterapia w pracy pedagoga” oraz „Terapia tańcem i ruchem w pracy z grupą”. Wciąż poszukuje nowych metod aktywizujących oraz wspierających rozwój dzieci oraz dorosłych opierających się o twórcze kreatywne działania.

            Magda Ułasiuk

            Magda Ułasiuk

            Terapia psychologiczna

             Absolwentka Wydziału Psychologii – specjalność Psychologia Kliniczna w WSFiZ w Warszawie. Obecnie psycholog pracujący z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się zajęciami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, obniżonym nastrojem i samooceną, fobiami, mającymi problemy w relacjach z rówieśnikami i innymi trudnościami oraz deficytami rozwojowymi. Prowadzi konsultacje dla rodziców. Nieustannie poszerza zakres swojej wiedzy uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pracuje też jako psycholog z osobami dorosłymi, m.in. w interwencji kryzysowej. Udziela pomocy psychologicznej w trudnych sytuacjach życiowych.

             Joanna Korzeniewska

             Joanna Korzeniewska

             Terapia logopedyczna, terapia taktylna

              Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – podyplomowe studia logopedyczne. Specjalistka terapii taktylnej wg metody dr Swietłany Masgutowej. Uczestniczyła w warsztatach naukowo-szkoleniowych: Terapia neurobiologiczna oraz szkoleniu: Neurodydaktyka dla pokolenia Y. Brała udział w wielu sympozjach, np.: FAS – ADHD, Psychologiczne aspekty stosowania implantów ślimakowych u dzieci i dorosłych, Diagnostyka i opieka audiologiczno-logopedyczna w genetycznie uwarunkowanych rzadkich zespołach wad wrodzonych z niedosłuchem, Dysfagia u dzieci i dorosłych oraz Terapia psychomotoryczna według Procus i Block dla dzieci. Planuje nadal poszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, szczególnie w zakresie neurokinezjologii, terapii taktylnej i sensoryczno-proprioceptywnej stymulacji schematów odruchów u dzieci. Jako nauczyciel z 20-letnim stażem, jest pewna, że nie ma dzieci niegrzecznych czy złych. Dzieci sprawiające kłopoty, to najczęściej dzieci ze szczególnymi wyzwaniami rozwojowymi oraz trudnościami w uczeniu się, czy komunikacji, więc pragnie właśnie takim dzieciom pomagać.

              Julita Dudicz

              Julita Dudicz

              Dietetyk

               Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalizacja – Dietetyka i Nauki Konsumenckie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Warszawie oraz certyfikowanym członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków w Łodzi. Posiada certyfikaty w zakresie: diagnostyki nietolerancji i alergii pokarmowych, prowadzenia żywieniowego pacjentów z celiakią oraz odbyła kurs z leczenia żywieniowego dla zespołów żywieniowych. Aktywnie wspiera diabetyków. Specjalizuję się również w żywieniu w sporcie. Dodatkowo bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Śniadaniowa klasa”, prowadząc spotkania, wykłady oraz przygotowując materiały prasowe i jadłospisy na potrzeby realizacji projektu w województwie podlaskim. Prowadzi wykłady dla młodych sportowców w projekcie „Śniadaniowa drużyna”, a także uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Obniżamy cholesterol ze smakiem”.