Urszula Niewiarowska

« Powrót

Urszula Niewiarowska

Terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna

Jest absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku: studiów magisterskich w zakresie Filologii Polskiej, studiów podyplomowych w zakresie Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oraz Logopedii. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki leczniczej oraz bibliotekoznawstwa. Uczestniczyła w szkoleniach doskonalących w zakresie:
– diagnozy neuropsychologicznej do pracy terapeutycznej z dziećmi z niepełnosprawnością,
– diagnozy i terapii pacjentów z dysfagią,
– wykorzystania elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
– stymulacji mechanizmów lewopółkulowych,
– ćwiczenia funkcji słuchowych.
Posiada kompetencje w pracy z dziećmi niemówiącymi, wykorzystując w komunikacji alternatywnej symbole PCS lub Makaton. Prowadząc zajęcia dobiera sposoby i metody pracy, jak najbardziej atrakcyjne, a zarazem najlepiej wspierające rozwój dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.