Cennik

W Poradni obowiązuje zasada 100% odpłatności za niestawienie się na umówioną wizytę lub odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24h.

 

Konsultacje psychologiczne (60 min.)

150 zł

Konsultacje pedagogiczne (60 min.)

130 zł

Konsultacje logopedyczne (60 min.)

130 zł

Konsultacje z psychiatrą dziecięcym (60 min.)

350 zł

Konsultacje integracji sensorycznej (60 min.)

150 zł

Diagnoza psychologiczna z opisem (60 min.)

200 zł

Diagnoza pedagogiczna z opisem (60 min.)

170 zł

Diagnoza logopedyczna z opisem (60 min.)

170 zł

Diagnoza integracji sensorycznej z opisem (3×60 min.)

400 zł

Terapia psychologiczna (50 min.)

130 zł

Terapia pedagogiczna (50 min.)

110 zł

Terapia logopedyczna (50 min.)

110 zł

Terapia integracji sensorycznej (50 min.)

130 zł

Terapia taktylna (50 min.)

90 zł

Fizjoterapia (50 min.)

130 zł

Trening umiejętności społecznych (50 min.)

100 zł

Trening zastępowania agresji (50 min.)

100 zł

Gimnastyka korekcyjna (50 min.)

70 zł

Arteterapia (50 min.)

100 zł

Muzykoterapia (50 min.)

100 zł

Terapia zajęciowa (50 min.)

100 zł

Sensoplastyka (50 min.)

100 zł

Terapia uzależnień

 130 zł