Doradztwo zawodowe

« Powrót

Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe obejmuje świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego osoby i udzielanie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. Poradnictwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Adresaci:

Podstawowymi modelami organizacji poradnictwa zawodowego są:

  • Poradnictwo indywidualne – przez które należy rozumieć proces, podczas którego doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy, wykorzystują procedury i techniki rozmowy doradczej, motywuje klienta do swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów.
  • Poradnictwo grupowe – przez które należy rozumieć sposób pracy z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwość zbadania i zdefiniowania własnego problemu zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.

Efekty:

Podstawowymi modelami organizacji poradnictwa zawodowego są:

  • Udzielenie porad ułatwiających: wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia
  • Udzielenie informacji o: zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i dokształcania
  • Podjęcie przez klienta decyzji zawodowej, ustalenie problemu zawodowego klienta, wypracowanie sposobu dalszej pracy z klientem, określenie przydatności do zawodu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!