Mediacje rodzinne

« Powrót

Czym jest mediacja?

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której trzecia strona – mediator – towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia. Mediator pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.

Rodzaje mediacji:

Rozwodowe i separacyjne – m.in.:

  • pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (plan opieki rodzicielskiej: miejsce zamieszkania dziecka, spotkania, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowawcze i inne
  • pomoc w uregulowaniu kwestii finansowych i majątkowych

Rodzinne – m.in.:

  • konflikty między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi)
  • pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, etc.
  • spory majątkowe (np. podział spadku, gospodarowanie współwłasnością)

Małżeńskie – m.in.:

  • praca nad relacjami małżeńskimi – trudności małżeńskie niewymagające pomocy terapeutycznej
  • pomoc w uzgodnieniu zasad uczestnictwa obojga małżonków w sprawach domowych (np. gospodarowanie pieniędzmi, opieka nad dziećmi, wychowanie, obowiązki domowe)

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!