Poradnia

Jesteśmy specjalistyczną placówką pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Wśród prowadzonego przez nas szeregu terapii znajdują się m.in. integracja sensoryczna, terapia taktylna oraz szeroko rozumiana fizjoterapia niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Korygujemy wady postawy za pomocą zajęć gimnastyki korekcyjnej. Pomagamy dzieciom wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju, dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi lub wychowawczymi, wspieramy dzieci szczególnie uzdolnione. Ukierunkowujemy młodzież przy wyborze odpowiedniej szkoły, zawodu i uczelni. Wspieramy, doradzamy lub po prostu jesteśmy do dyspozycji jeśli macie Państwo wątpliwości lub obawy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poradnia IN-PROGRES świadczy także specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Dla kogo są przeznaczone specjalistyczne usługi opiekuńcze?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób:

  • z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorujących psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel tj. psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta, pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach świadczonych usług, prowadzimy także bezpłatne poradnictwo w zakresie pisania wniosków i dalszego kontaktu z instytucjami refundującymi terapie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?


Zapraszamy do kontaktu!