Terapia integracji odruchów

« Powrót

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to program oparty na współczesnej wiedzy o rozwoju człowieka i wykorzystaniu jego neurofizjologicznych zasobów rozwojowych, uczenia się i zdrowia – w szczególności z zakresu rozwoju układu nerwowego i funkcjonowaniu mózgu.

Odruchy są to automatyczne i spontaniczne reakcje organizmu na adekwatne bodźce. Odruchy wykonują funkcje ochrony i obrony w naszym życiu, pomagają nam w przetrwaniu. Właściwe zintegrowane umożliwiają rozwój w sferze motorycznej, emocjonalnej i poznawczej. Niezintegrowany odruch aktywizuje obronną strategię mózgu i przeszkadza adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i właściwemu zachowaniu.

Terapia skierowany jest szczególnie do dzieci z trudnościami:

w sferze motorycznej:

  • zaburzona motoryka duża i mała, dysgrafia
  • wady postawy
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-słuchowo – ruchowej

w sferze emocjonalnej:

  • zachowania agresywne,
  • lęki, fobie, nerwice
  • nadpobudliwość psychoruchowa,

w sferze poznawczej:

  • niepełnosprawność w rozwoju umysłowym,
  • trudności w nauce, brak koncentracji, dysleksja
  • zaburzenia mowy

oraz zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!