Terapia logopedyczna

« Powrót

Czym jest terapia logopedyczna?

Podstawowym celem terapii logopedycznej jest usprawnianie narządów mowy, których stymulacja pomaga w usuwaniu wad wymowy oraz w usprawnianiu funkcji pokarmowych. Ponadto w trakcie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia oddechowe i fonacyjne umożliwiające pacjentom płynność wypowiedzi i poprawę emisji głosu. Kolejnym celem pracy logopedycznej jest poszerzanie zasobu słownictwa czynnego i biernego oraz podnoszenie kompetencji funkcji językowych w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi. Ćwiczenia obejmujące percepcję słuchową wpływają korzystnie na rozumienie mowy. Terapia logopedyczna to również wprowadzanie systemu komunikacji zastępczej.

Adresaci terapii logopedycznej:

  • dzieci z autyzmem
  • dzieci niedosłyszące lub z zaburzoną percepcją słuchową
  • dzieci z afazją
  • dzieci z dysfagią, czyli z nieprawidłowym żuciem, gryzieniem i połykaniem pokarmów
  • dzieci niepełnosprawne intelektualnie
  • dzieci niemówiące

Efekty terapii logopedycznej:

Terapia logopedyczna poprzez usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego prowadzi do korekcji wad i opóźnień rozwoju mowy. Podnosi kompetencje językowe. Wspiera rozwój poznawczy, percepcyjny oraz społeczny dziecka.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!