Terapia psychologiczna

« Powrót

Czym jest terapia psychologiczna?

Psycholog ma za zadanie wspieranie rodziny w rozwoju. Pomaga rodzicom napotykającym problemy wychowawcze i dzieciom doświadczającym trudności emocjonalnych, rozwojowych i edukacyjnych. Psycholog prowadzi kompleksową diagnozę i działania dostosowane do wieku, rodzaju problemu oraz potrzeb dziecka i jego rodziny. Prowadzi także terapię dla rodziców, której celem może być relacja z dziećmi, ale również wszelkie inne ważne dla pacjenta zagadnienia osobiste.

Adresaci terapii psychologicznej:

Pomoc dzieciom przejawiającym:

 • zaburzenia emocjonalne, zachowania opozycyjno-buntownicze
 • zachowania agresywne, napady złości,
 • nadpobudliwość psychoruchową, nadruchliwość
 • zachowania autoagresywne,
 • lękliwość, nieśmiałość, mutyzm wybiórczy, mutyzm społeczny
 • płaczliwość, fobie, moczenie nocne, zaniżona samoocena,
 • trudności w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami i rówieśnikami
 • trudności szkolne,
 • urazy psychiczne takie jak: przebycie choroby somatycznej, wypadki,
 • Autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa

Pomoc dorosłym:

 • prowadzenie wsparcia dla rodzin doświadczających nasilonych zachowań związanych z przemocą
 • wsparcie rodzin w radzeniu sobie z konfliktami, stresami i problemami, które mogą mieć wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie
 • wsparcie w procesie rozwoju i funkcjonowania człowieka na wszystkich etapach życia

Psycholog jest często osobą, która z pozoru bardzo trudne sytuacje pokaże z innej perspektywy – z perspektywy potrzeb rozwojowych i możliwości dziecka i dorosłego. Dzięki temu zachowania poszczególnych członków rodziny mogą stać się bardziej zrozumiałe i akceptowalne, a codzienne relacje w rodzinie bardziej satysfakcjonujące.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!