Hipoterapia

« Powrót

Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, z wykorzystaniem koni. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Cele hipoterapii:

 • normalizacja napięcia mięśni spastycznych
 • wzmocnienie mięśni grzbietu i brzucha
 • poprawa kontroli głowy i tułowia
 • kształtowanie reakcji obronnych i równoważnych
 • zapoznanie się ze stereotypem chodu ludzkiego
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • ćwiczenia w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • trening zmysłu równowagi
 • poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Hipoterapia najczęściej jest wykorzystywana w usprawnianiu pacjentów z:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • stwardnieniem rozsianym
 • wadami postawy
 • upośledzeniem umysłowym
 • uszkodzeniami analizatorów (wzrok,słuch)
 • niedowładami kończyn
 • zespołem Downa
 • autyzmem
 • zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, zachowaniami agresywnymi, zamknięciem się w sobie i nerwicami.

Efekty hipoterapii:

 • znaczne zmniejszenie napięcia mięśniowego u osób spastycznych
 • poprawa równowagi, koordynacji oraz ruchomości w stawach kręgosłupa i kończynach
 • znaczna poprawa w zakresie lokomocji
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka , w tym poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • mobilizacja podporowa stawów kręgosłupa
 • poprawa w zakresie symetrii ciała
 • lepsza wydolność płuc
 • poprawa krążenia oraz perystaltyki jelit
 • wzrost pewności siebie
 • poprawa mowy (wymowy oraz zasobu słów i większej chęci komunikacji werbalnej)
 • poprawa koncentracji uwagi

Oprócz korzyści natury medycznej, podczas zajęć terapeutycznych z końmi w środowisku naturalnym, dzieci z zaburzeniami mają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby aktywności ruchowej, chętniej się otwierają, nawiązują nowe znajomości, nabierają pewności siebie. Takie zajęcia wpływają również na ich samoocenę, wyzwalają inicjatywę i aktywny stosunek do otoczenia, uczą umiejętności potrzebnych tez w innych dziedzinach życia, pozwalają wreszcie na wypoczynek i odprężenie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!