Psychiatra

Zapraszamy Państwa na konsultacje i diagnozę z zakresu psychiatrii dziecięcej. Każdorazowo konsultacja psychiatryczna młodzieży i dzieci przeprowadzana jest przez lekarza psychiatrę lub lekarza będącego w trackie specjalizacji w zakresie psychiatrii. Zwykle celem pierwszej konsultacji jest:

  • Uzyskanie od rodziców bądź opiekunów informacji dotyczących aktualnych problemów dziecka oraz przebiegu jego rozwoju,
  • Przegląd udostępnionej przez rodziców lub opiekunów dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym,
  • Ocena bieżącego funkcjonowania psychicznego oraz somatycznego dziecka,
  • Przygotowanie wstępnej diagnozy psychiatrycznej,
  • Przyjęcie planu wymaganego leczenia.

Przebieg kolejnych konsultacji:

  • Weryfikacja skuteczności podjętego leczenia.

Wymiar czasowy konsultacji:

  • Czas trwania wizyty – minimum 45 min.
  • Kolejne – adekwatnie od potrzeb.

Zainteresowała Cię nasza oferta?


Umów konsultację!