Terapia pedagogiczna

« Powrót

Cele terapii pedagogicznej:

 • Usprawnianie zaburzonych funkcji
 • Wspomaganie funkcji dobrze rozwiniętych
 • Usprawnianie umiejętności czytania i pisania
 • Dostrzeganie uzdolnień i sukcesów dzieci
 • Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości
 • Usprawnianie procesów poznawczych takich jak: uwaga, pamięć, funkcje wzrokowe i słuchowe, sprawność manualna i graficzna
 • Wzmacnianie koncentracji uwagi

Adresaci terapii pedagogicznej:

 • Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Dzieci mające trudności z ortografią
 • Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Dzieci mające trudności z koncentracją uwagi
 • Dzieci, którym trudniej jest osiągnąć sukcesy w szkole

Efekty terapii pedagogicznej:

 • Usprawnienie zaburzonych procesów poznawczych
 • Poprawa umiejętności ortograficznych
 • Wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności
 • Opanowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!