Terapia taktylna

« Powrót

Terapia neurotaktylna, zwana także terapią taktylną jest jedną z podstawowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutovej. Proponuje techniki terapeutyczne, które poprzez specjalny dotyk wpływają na układ nerwowy (na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu). W czasie terapii stosuje się techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Terapia zwiększa więc świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu. Jest terapią wspomagającą i przygotowującą organizm na przyjęcie innych terapii.

Skierowana jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z takimi wyzwaniami jak:

  • porażeniami mózgowymi,
  • autyzmem, Zespół Aspergera
  • zachowaniami agresywnymi,
  • lękami i fobiami,
  • niepełnosprawność w rozwoju umysłowym,
  • nadpobudliwością psychoruchową,
  • trudnościami w nauce, brak koncentracji, dysleksją
  • zaburzeniami mowy

Szczególnie wskazana jest dla dzieci, które przyszły na świat z niewłaściwym lub traumatycznym przebiegiem akcji porodowej np. wcześniacy, niedotlenienie mózgowe, ciąża zakończona cesarskim cięciem, itp.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu!